Писмо - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
O - Откупнина
H - Итно
P - Повратница

Вредноста
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00
За секои 1000г (1Kg) се додава плус 30 ден.

Пресметај   

  Пресметка   Поштенска картичка - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
O - Откупнина
H - Итно
P - Повратница


Пресметај   
  Пресметка

  Печатени работи - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
P - Повратница
O - Откупнина
H - Итно


Пресметај   

  Пресметка

  Пакети - Внатрешен сообраќај


R - Препорачано Ракување
P - Повратница
O - Откупнина
H - Итно
U - за Пакети
G - за Пакети
I - за Пакети
Вредноста
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00
Пресметај   

  Пресметка

  EMS - Внатрешен сообраќај
P - Повратница
O - Откупнина
H - Итно
I - Издвоено

Вредноста
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00

Пресметај   

  Пресметка

  Директна Пошта - Внатрешен сообраќај


Пресметај   

  Пресметка

  Упатница - Внатрешен сообраќајВредноста
Максимална вредност е 12.000,00 ден

Пресметај   

  Пресметка

   Писмо - Меѓународен сообраќај


Тежина од 0 до 2000 грама

A - Авионско
R - Вредносно Ракување
H - Итно
P - Повратница

Вредноста
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00 (*) Задолжително

Пресметај   

  Пресметка

   Поштенска картичка - Меѓународен сообраќајR - Препорачано Ракување
A - Авионско
H - Итно
P - Повратница

Пресметај   
  Пресметка

   М Вреќа - Меѓународен сообраќај

R - Препорачано Ракување
H - Итно
P - Повратница
A - Авионско

Пресметај   

  Пресметка

  Печатени работи - Меѓународен сообраќај


A - Авионско
R - Препорачано Ракување
P - Повратница
H - Итно

Пресметај   

  Пресметка

  Пакети - Меѓународен сообраќај


Тежина:    

Вредноста:
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00 (*) Задолжително

Дозволената грамажа е 30000 грам

H - Итно
P - Ракување
A - Авионско
 I -  Издвоено
G - Гломазно

Пресметај   

  Пресметка

  EMS - Меѓународен сообраќај

Дозволената грамажа е 30000 грам

P - Повратница


Пресметај   

  Пресметка

  Евро Пакет - Меѓународен сообраќај


R - Ракување
R - Авионско

Пресметај   

  Пресметка

Помош за корисници