Претставници од Македонска пошта на меѓународна конференција за е – трговија во Анталија, Р. Турција

Во периодот од 20 – 21.11.2017год. , претставници од Македонска пошта, во состав Ненад Јосевски- заменик генерален директор, Данчо Стојановски- директор на Сектор за ИТ и Ѓорѓи Кокиновски-раководител на Сектор за ИТ,    учеcтвуваа на меѓународната конференција за е – трговија  која се одржа во во Анталија, Република Турција, во организација на Турска пошта. На конференцијата…