Достава на извод од матична евиденција на домашна адреса на граѓаните

ПРОЕКТ НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И АД МАКЕДОНСКА ПОШТА  СКОПЈЕ Управата за водење на матичните книги Ве информира дека од 05.10.2017 година воведува две нови услуги за граѓаните. Денеска стартува  проектот за достава на изводите од матична евиденција на домашните адреси на граѓаните. Овој проект е соработка помеѓу Управата за водење на…