Подршката на Словенија за Македонска Пошта продолжува

Делегација на АД „ Македонска Пошта“ предводена од Генералниот Директор Фаадис Реџепи, а во чии состав се и Сашо Пецалевски- Директор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции, Ирфан Ибраими- Раководител на сектор за Поштенски сообраќај и Рами Јусуфи –  Раководител на сектор за економско и финансиско работење престојуваат во Љубљана Република Словенија во…