Известување до кандидатите – тестирање по објавениот оглас на АД “Македонска пошта”

Тестирањето ќе се одржи на 27.08.2016 во Основното Училиште “Конгреси и Манастирит“ на следниот линк; Задолжително е лично присуство на кандидатите; Кандидатите треба да се пријават 15 минути пред наведените термини за тестирање. Тестирањето ќе трае 40 минути. Кандидатите на тестирањето треба со себе да имат: а. Личен документ за идентификација (валидна лична карта или…

Известување до кандидатите – интервју по објавениот оглас на АД “Македонска пошта”

Интервјуто ќе се одржи на ден 08.2016 година; Задолжително е лично присуство на кандидатите; Кандидатите треба да се пријават 15 минути пред наведениот термин во кое ќе се спроведе интервјуто.; Кандидатите задолжително треба да имат: Личен документ за идентификација (валидна лична карта или друг личен документ) Списокот на уредно пријавените кандидатите кои ги исполнуваат условите…